Substàncies perjudicials en roba i tèxtils

Hi ha substàncies perjudicials en els tèxtils que són absorbides a través de la pell del nadó o a través de l’absorció de la pell de la mare embarassada o lactant. Xiela BE SAFE identifica textils saludables per l’etapa de l’embaràs, la lactància i els primers anys de vida del l’infant.

Teixits perjudicials

Sobre els materials dels teixits perjudicals, trobem derivats del petroli com:

En aquests teixits s’hi troben diferents metalls que causen irritacions a la pell, al·lèrgies, infeccions, i malalties relacionades amb l’aparell reproductor, el tracte gastrointestinal, i fins hi tot major risc de càncer no assumible pels consumidors.

Substàncies perjudicials en la confecció del teixit

Sobre les substàncies per confeccionar el teixit, s’utilitzen químics com:

En el cas dels retardants de la flama o el Bisfenol A, actualment ja certificat com a cancerígen, s’ha identificat una exposició dèrmica gens despreciable per les persones.

Respecte als pigments azoics i les amines aromàtiques és coneguda la relació amb l’al·lèrgia i la informació científica indica que la presència d’amines mutagèniques en els teixits es molt més preocupant del que s’esperava anteriorment.

Roba ecològica i tèxtils naturals

Una alternativa saludable és l’utilització de materials de tota la vida com:

I manufacturats de manera ecològica o certificats.