Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

BESAFE Xiela s’ha compromès a fer accessible la web https://besafexiela.eu/, de conformitat amb la UNE-EN 301 549:2022 – excluint el contingut exclòs pel RD 1112/2018. La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web al que es refereix la declaració, segons sigui el cas.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018

Essent la web generalment evaluada com

  • Perceptible, en quant a informació i component de la interfície
  • Operable, en quant a components de la interfície d’usuari i navegació
  • Comprensible, en quant a la informació i maneig de la interfície d’usuari
  • Robust, en quant al contingut i la seva interpretació

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Titular exposa les seves dades identificatives:

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració d’accessibilitat ha estat preparada l’11 de gener de 2024

El mètode emplear per a preparar la declaració ha estat una autoevaluació en combinació amb la evoluació de la pàgina web https://www.tawdis.net/

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada el gener de 2024

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions a través del formulari de contacte d’aquest lloc web, sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) per:

  • Informar sobre qualsevol incompliment per part d’aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d’accès al contingut
  • Formular qualsevol altre consulta o suggerència de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, del 7 de Setembre, així com sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit  d’aplicació d’aquesta normativa.

Una vegada rebuda la seva consulta d’informació o queixa, donarem resposta en el menor temps possible.

El nostre compromís amb l’accessibilitat

En aquesta pàgina web s’han adoptat una sèrie de mesures on el seu objectiu és millorar l’accessibilitat mitjançant

  • Incloure continguts clars i ben estructurats
  • Millorar la navegació i experiència d’usuari