Bases acceptació productes roba saludable

Roba i tèxtils saludables

Els productes BE SAFE Embaràs & Lactància i BE SAFE Nadó & Infants es consideren segurs sempre i quan tinguin un dels certificats següents:

Productes de roba i tèxtils vegans

En cas d’identificar-se com a textil vegà, caldrà que alhora estigui certificat per:

Productes de roba i tèxtils ecològics

En cas d’identificar-se com a textil ecològic, caldrà que alhora estigui certificat per: